Ile są warte wartości firmy? Nic. Jeśli są nieobecne w kulturze firmy i w codziennej pracy każdego pracownika. 1,2 mld dolarów. To wartość akcji Zappos przejętych przez Amazon. Warunkiem transakcji było między innymi zachowanie dotychczasowej kultury i wartości Zappos oraz pozostanie jej założycieli, którzy razem z pracownikami nadają firmie niepowtarzalny charakter przekładający się na niepowtarzalną lojalność klientów i niepowtarzalne wyniki sprzedaży.

Tony Hsieh, jeden z twórców i CEO Zappos, w swojej książce Dawaj innym szczęście. Ścieżka pasji, zysku i celu (MT Biznes 2018) tak wyjaśnia wagę wartości firmowych: „My wierzymy, że wychodzenie z wartościami, w które możesz się zaangażować, jest naprawdę ważne. A przez zaangażowanie rozumiemy to, że jesteś gotowy zatrudniać i zwalniać w oparciu o nie. Jeśli jesteś skłonny to robić, to znaczy, że znajdujesz się na dobrej drodze do budowania kultury firmy, która zgadza się z marką, jaką chcesz stworzyć. Możesz pozwolić wszystkim swoim pracownikom być ambasadorami twojej marki, nie tylko działom marketingu czy PR. I oni mogą być nimi zarówno w biurze, jak i poza nim. Pod koniec dnia pamiętaj tylko, że jeśli utrzymasz właściwą kulturę, większość innych spraw – świetna obsługa klienta, budowanie dobrej długoterminowej marki czy pełni pasji pracownicy i klienci – sama w naturalny sposób się pojawi. (…) Wierzymy, że kultura firmy i marka firmy są tak naprawdę dwiema stronami tej samej monety. Marka może być z początku opóźniona w stosunku do kultury, ale ostatecznie ją dogoni. I twoja kultura to twoja marka”.

Spostrzeżenia praktyka, inwestora, przedsiębiorcy i menadżera, jakim jest Tony Hsieh, potwierdzają między innymi wyniki analizy 50 tysięcy marek, jaką przeprowadził Jim Stengel we współpracy z Milward Brown Optimor. W książce Wzrost. Ideały jako siła napędowa rozwoju i wzrostu rentowności najwybitniejszych firm świata (MT Biznes 2012) przekonuje on, że: „Ideał marki stanowi zasadniczy sens istnienia firmy. To wyższa korzyść, jaką firma zapewnia światu. Ideał marki to koncepcja generowania zysku poprzez podnoszenie jakości życia ludzi. Skuteczny sposób zjednywania sobie, jednoczenia, inspirowania wszystkich ludzi związanych z marką (firmą): pracowników, klientów i dostawców. Czynnik spajający przekonania pracowników z fundamentalnymi wartościami klientów, kształtujący kulturę organizacyjną, komunikację z otoczeniem i wizerunek. Źródło przewagi konkurencyjnej praktycznie niemożliwe do skopiowania. Marka reprezentuje to, z czym firma kojarzy się ludziom najistotniejszym dla jej przyszłości. Marki wypracowują marże i wzrost i są czynnikiem odróżniającym firmy od siebie i wyróżniającym na tle konkurencji”.

Temat wartości firmowych nie jest niczym nowym. Wiele firm mówi o swoich wartościach, tylko że niewiele z tego wynika. Oficjalne sformułowania wartości oraz misji firm są często ogólnikowe, powtarzalne, bezbarwne, oczywiste i niezgodne z rzeczywistym funkcjonowaniem firmy.

Jednak niektóre firmy naprawdę wierzą w swoje wartości i kierują się nimi na co dzień. Ustalenie i konsekwentne przestrzeganie spójnych wartości, którym podporządkowane są wszystkie decyzje oraz działania związane z zarządzaniem pracownikami i firmą, relacjami między pracownikami, a także relacjami z dostawcami i klientami, nie jest proste. Firmy, którym udaje się tego dokonać, zazwyczaj osiągają spektakularne wyniki przez długi czas i wyznaczają najwyższe standardy w swojej dziedzinie.

Dobra wiadomość jest taka, że wartości to nie „supermoce” dostępne jedynie nielicznym wybranym. Każda firma w każdej fazie rozwoju może sięgnąć do swoich korzeni i zacząć działać zgodnie ze swoimi rdzennymi wartościami.

Paweł Ziółkowski

Iwona Cekal – Senior Partner CNA International Poland

Leave a comment