Slovakia

CNA Slovakia spol. s r.o. bola založená v roku 2014. Od svojho založenia získala uznanie v business komunite aj medzi svojimi klientmi. Poskytujeme poradenstvo a podporu pri identifikovaní lídrov a špecialistov vďaka prístupu k správnym ľuďom. Pomáhame našim klientom identifikovať, prilákať a udržať správnych zamestnancov. CNA International získala vynikajúce skúsenosti v oblasti FINANČNÝCH SLUŽIEB, ŠPECIALIZOVANÝCH PROFESIÍ, AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU, REAL ESTATE, VÝROBY, DOPRAVY, LOGISTIKY a OBCHODU

Používame metodológiu EXECUTIVE SEARCH a priameho oslovovania kandidátov. Týmto spôsobom nájdeme tých najlepších kandidátov na trhu.

Úzka spolupráca medzi 9 pobočkami CNA International CEE nám umožňuje pracovať s kandidátmi na rôznych trhoch a nájsť výborných kandidátov v iných krajinách, ak na domácom trhu chýbajú. Zároveň si aktívne vymieňame skúsenosti s kolegami z Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Slovinska, Rakúska, Českej republiky a Veľkej Británie.

CNA Slovakia je prvá spoločnosť, ktorá zaviedla jedinečnú metodológiu „hodinových sadzieb“. Nielen TRANSPARENTNE oceňujeme naše služby na základe hodinových sadzieb a presných časov, ktoré jednotliví členovia nášho teamu pracujú na projekte, ale zároveň používame a dodržiavame veľmi podrobný proces plánovania každej činnosti, porozumenia Vášho podnikania, preskúmania trhu a identifikovania správnych kandidátov, oslovenia kandidáta a podpory klienta počas celého procesu výberu a prilákania do spoločnosti. Dávame pridanú hodnotu Vašej spoločnosti vďaka systému včasných a štruktúrovaných reportov, systematickým spôsobom oslovovania a výberu.


Office

CNA Slovakia:

 Carlton Savoy Building, Mostova Street 2 , 811 02 Bratislava, Slovakia

+421 2 326 617 25

 slovakia@cnaint.com


Meet the Team

  • Azamat Erzhanov
    Managing Partner CEE
    As Managing Partner, Central Eastern Europe (CEE) Azamat Erzhanov is responsible for the development and growth of CNA network in the region. Currently, CEE regional practice has offices…

Candidate Enquiry