Slovakia

CNA Slovakia spol. s r.o. bola založená v roku 2014. Od svojho založenia získala uznanie v business komunite aj medzi svojimi klientmi. Poskytujeme poradenstvo a podporu pri identifikovaní lídrov a špecialistov vďaka prístupu k správnym ľuďom. Pomáhame našim klientom identifikovať, prilákať a udržať správnych zamestnancov. CNA International získala vynikajúce skúsenosti v oblasti FINANČNÝCH SLUŽIEB, ŠPECIALIZOVANÝCH PROFESIÍ, AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU, REAL ESTATE, VÝROBY, DOPRAVY, LOGISTIKY a OBCHODU

Používame metodológiu EXECUTIVE SEARCH a priameho oslovovania kandidátov. Týmto spôsobom nájdeme tých najlepších kandidátov na trhu.

Úzka spolupráca medzi 9 pobočkami CNA International CEE nám umožňuje pracovať s kandidátmi na rôznych trhoch a nájsť výborných kandidátov v iných krajinách, ak na domácom trhu chýbajú. Zároveň si aktívne vymieňame skúsenosti s kolegami z Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Slovinska, Rakúska, Českej republiky a Veľkej Británie.

CNA Slovakia je prvá spoločnosť, ktorá zaviedla jedinečnú metodológiu „hodinových sadzieb“. Nielen TRANSPARENTNE oceňujeme naše služby na základe hodinových sadzieb a presných časov, ktoré jednotliví členovia nášho teamu pracujú na projekte, ale zároveň používame a dodržiavame veľmi podrobný proces plánovania každej činnosti, porozumenia Vášho podnikania, preskúmania trhu a identifikovania správnych kandidátov, oslovenia kandidáta a podpory klienta počas celého procesu výberu a prilákania do spoločnosti. Dávame pridanú hodnotu Vašej spoločnosti vďaka systému včasných a štruktúrovaných reportov, systematickým spôsobom oslovovania a výberu.


Office

CNA Slovakia:

 Carlton Savoy Building, Mostova Street 2 , 811 02 Bratislava, Slovakia

+421 2 326 617 25

 slovakia@cnaint.com


Meet the Team